Lawatan & Taklimat Mengenai IAT Bersama Usahawan & Pegawai Jabatan Pertanian Negeri Kelantan 2018